Papa, kun je weer met mama trouwen?

Scheiden. Het is aan de orde van de dag. Kinderen kiezen niet voor een scheiding. Zij houden van beide ouders en hebben moeite met de veranderingen die een scheiding met zich meebrengt. Ieder kind gaat er vanuit dat de belangrijkste personen in zijn leven, vader en moeder, altijd bij elkaar blijven. Vooral jonge kinderen vinden dit zo vanzelfsprekend dat ze er geen moment aan twijfelen. Door een scheiding wordt het vertrouwen van het kind op de proef gesteld. Alles wordt plotseling anders: het vertrek van een van de ouders, verhuizen, het wonen in twee huizen met hun eigen regels, een financiële achteruitgang of een nieuwe gezinssamenstelling.

Een scheiding is een ernstige, emotionele gebeurtenis. Naast de financiële en juridische zaken die geregeld moeten worden, gaat het dagelijks leven voor de kinderen gewoon door. Als ouder loop je tegen allerlei lastige gevoelens aan die de scheiding met zich meebrengt. Zo heeft de oorzaak van de scheiding invloed op hoe je tegen je ex-partner aankijkt. Al ervaar je veel negatieve gevoelens ten aanzien van je
ex, is het goed om te zien dat het voor je kind zijn lieve papa of mama blijft. Niet eenvoudig, maar lukt dit, dan helpt het je kind gemakkelijker door de echtscheidingsperiode heen. Ervaar je hier moeite mee, schakel dan hulp in van een deskundig en neutraal iemand.

Ouders die voor hun kind hulp zoeken, erkennen dat ze minder grip hebben op het emotionele welbehagen van hun kind en zien een zorgelijke verandering in het gedrag zoals woedeaanvallen of concentratieproblemen op school. In een neutrale therapiesetting kunnen kinderen hun verhaal kwijt zonder de angst te voelen, de ene of de andere ouder voor het hoofd te stoten. Zo vertelde Jason (vier jaar): “Papa is niet lief, hij is boos op mama.” Hij kwam in conflict, had hevige hoofdpijn, want eigenlijk hield hij veel van allebei. In de therapiesetting vond hij ruimte om lieve gevoelens voor zowel mama als papa te hebben en kwam tot rust. Wat ook helpt is het letterlijk uittekenen van de nieuwe woonstructuur. Met poppetjes en getekende huizen kunnen kinderen al spelend vertellen wie in welk huis is en welke regels er gelden. Zo gaat het kind zijn nieuwe wereld snappen en zich er veilig voelen. Zeker als vader en moeder in het bijzijn van hun kind normaal met elkaar omgaan. Als je hier niet toe in staat bent, dan is het belangrijk te bedenken waar het kind met momenten wel een veilige plek heeft. Een plek waar het niet te maken heeft met verwarde loyaliteitsgevoelens naar vader en moeder. Zoals bij vrienden, op school of bij familieleden die in staat zijn vanuit neutraliteit ten aanzien van beide ouders met het kind om te gaan. Het kind kan dan op adem komen.

Hoe moeilijk het ook is; men dient de negatieve en verwarrende gevoelens als ex-partner los te koppelen van de rol als ouder. Als het je lukt om evenwichtig te communiceren met je kind, bied je het een veilig platform. Het kind voelt dan, ondanks de scheiding, dat het nog steeds ouders heeft die er voor hem zijn. Als je als ouder veel boosheid hebt ten aanzien van je ex, kan het moeilijk zijn om niet kwaad te spreken over de ander waar het kind bij is. Kinderen hebben het moeilijk als ze geconfronteerd worden met zulke negatieve uitingen. Het liefst zouden ze zien dat de ouders weer bij elkaar komen. Zo zei Sterre (zes jaar) dat ze aan haar papa ging vragen of hij weer met mama ging trouwen. Dit vroeg om een liefdevolle en duidelijke uitleg dat het niet tot een hereniging zou komen. Een kind heeft het namelijk nodig de werkelijkheid juist te kunnen duiden, om aan verwerking toe te kunnen komen.

Naarmate een echtscheiding met meer conflicten gepaard gaat, zijn de negatieve gevolgen voor een kind groter. Er bestaat een grote verscheidenheid in emotionele reacties, mede afhankelijk van leeftijd en ontwikkelingsstadium van het kind. Veelvoorkomende reacties van kinderen zijn boosheid, angst, verdriet, schuldgevoelens en loyaliteitsgevoelens. Uit onderzoek blijkt dat kinderen de meeste, negatieve gevolgen ervaren in de eerste twee jaar na de scheiding. Dit geldt niet voor alle kinderen; het blijkt dat de effecten van scheiding voor een aantal jongeren tot ver in de volwassenheid kunnen aanhouden en een rol kunnen spelen wanneer ze zelf een partner hebben.

*) Vanwege de waarborg van privacy is gekozen voor fictieve namen.