Tarief per sessie is € 90,00. De kosten kunnen (deels) vergoed worden door de aanvullende zorgverzekering of de gemeente waar mijn praktijk een contract mee heeft:

Informatie over vergoeding door zorgverzekeraars: De therapie wordt in de aanvullende verzekering (deels) vergoed, omdat mijn praktijk is aangesloten bij de Beroepsvereniging: Vereniging Integraal Therapeuten (VIT) en staat geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaar Complementaire Zorg (RBCZ) en de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). U kunt met uw zorgverzekeraar contact opnemen om te vragen welke vergoeding er in uw polis geldt. Integratieve kinder- en jongerentherapie valt onder psychosociale zorg.

Informatie over vergoeding via de jeugdwet: de therapie voor jeugd tot 18 jaar kan vergoed worden via diverse gemeenten waar mijn praktijk een contract mee heeft. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig of van de verwijzende instantie van de gemeente. De praktijk heeft contracten met:
Gemeenten ‘Een 10 voor de jeugd’: Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.
Gemeenten ‘Samen voor Jeugd’: Best, Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-de Mierden en Valkenswaard.

De praktijk is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en staat in het KIWA Keurmerkregister  voor ZZP-ers in de zorg (Mijn Keurmerk).

Tarief

In het tarief van € 90,00 is inbegrepen:

  • voorbereiding en bijwerken zorgdossier
  • bij kinderen vanaf 6 jaar een sessie kindertherapie en indien nodig aansluitend kort oudercoaching
  • bij jongeren vanaf 12 jaar een sessie jongerentherapie
  • bij ouders van kinderen tot 6 jaar oudercoaching
  • gezinstherapie
  • verslaglegging aan uw huisarts bij aanvang en na afronding van de therapie

Dit tarief geldt voor een intakegesprek, kinder- en jongerentherapie, gezinstherapie, oudercoaching en eventuele gesprekken op school of met derden. Voor een telefonisch consult of verslaglegging op verzoek wordt ook het tarief in rekening gebracht.

Als u een afspraak wilt verzetten of annuleren moet dit 24 uur van tevoren worden gemeld. In dit geval wordt de sessie niet gefactureerd.

Mijn uitgangspunt is dat het kind of de jongere de therapie volgt op vrijwillige basis. Ik houd mij als kinder- en jongerentherapeut aan de beroepscode. Ik werk in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in de oudercoachingsgesprekken alleen dan naar voren gebracht als het kind of de jongere mij daarvoor toestemming geeft.

Indien ik door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan 4 weken niet in staat ben de sessies met het kind te houden of de oudercoachingsgesprekken zelf te voeren, kan ik de ouders voorstellen een collega-therapeut in mijn plaats in te schakelen, die de behandeling tegen dezelfde voorwaarden overneemt.

Momenteel is de wachttijd tot start van de therapie circa 2 weken. Voor een juiste inschatting kunt u het beste telefonisch contact met me opnemen.