Jongerentherapie is speciaal bedoeld voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Het is een hulpmiddel om vragen die de jongere over zichzelf heeft te beantwoorden of om te helpen met een concreet probleem. Denk aan thema’s zoals ‘het gevoel hebben dat er eisen gesteld worden waar je niet aan kunt of wilt voldoen’, ’je niet begrepen of gehoord voelen’ of ‘wel weten wat je niet wilt, maar niet weten wat je wel wilt’.

De adolescentie is een periode waarin er veel verandert: lichamelijk, emotioneel, de school- of studiekeuze, nieuwe vrienden, de relatie tot ouders en de rest van het gezin. Centraal staat in deze periode uit te zoeken: ‘wie ben ik ten opzichte van de ander?’ Dit uit zich in eigenheid in mening, kleding, haardracht, zichzelf laten zien op sociale media, muziekkeuze e.d. ten opzichte van gezinsleden en vrienden.

Soms kan een jongere zich onbegrepen of ondergewaardeerd voelen en daardoor behoefte hebben aan een onpartijdige deskundige. Iemand met wie alles op een rijtje kan worden gezet en die helpt weer in contact te komen met de eigen kracht en het vinden van de juiste richting. Ik doe dit onder andere door middel van persoonlijke gesprekken en praktische oefeningen om zelfinzicht te vergroten.