In mijn praktijk Jeugdcommunicatie Ellen kunnen kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar en hun ouders/verzorgers terecht met hun hulpvraag.  Ouders van kinderen jonger dan 6 jaar bied ik oudercoaching. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen terecht zonder ouders/verzorgers. Gezinstherapie is ook mogelijk.

Na een aanmelding per telefoon of mail vindt er vrijblijvend een telefonische intake plaats waarin advies over de hulpvraag, werkwijze en vergoeding van de consulten besproken worden. Vervolgens wordt de therapie gestart.

Voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van MyMindspace, een beveiligd e-health platform om gegevens uit te wisselen. Zoals formulieren voorafgaande aan de start van de therapie en berichten tijdens de therapie. Ook kunnen sessies via WeSeeDo, beveiligd beeldbellen worden gedaan. Gezinstherapie, zoals een individuele opvoedopstelling is via Zoom ook online mogelijk.

Nadat met ouders en/of jongere de hulpvraag helder is bepaald, starten de sessies. Elk kind of jongere is uniek, met een eigen verhaal en daarop stem ik mijn behandeling af. Ik leef me in en beweeg mee met de gedachtewereld van het kind of jongere en bepaal van daaruit mijn werkwijze. Vaak geeft het kind of de jongere zelf het moment aan dat de therapie kan worden afgerond. De duur van de begeleiding hangt af van de hulpvraag.

Ik help het kind of de jongere de reeds aanwezige kwaliteiten zichtbaar te maken en geef ondersteuning in het groeiproces. Ik doe dat met behulp van spelvormen, visuele middelen en gesprekstechnieken die aansluiten bij de leeftijd en ontwikkelingsfase. Elk kind of jongere communiceert immers op zijn eigen manier. De een praat over wat hem dwars zit, de ander uit zich makkelijker door te tekenen of door een rollenspel te spelen.

Gedurende de sessies met het kind wordt er door mij indien nodig oudercoaching geboden. Naast het betrekken van ouders in de therapie, kan het nodig zijn met school contact te hebben. Zeker als de problematiek zich ook daar afspeelt. Observatie van het kind in de schoolomgeving geeft vaak waardevolle informatie. Bovendien kan ik de school informeren hoe het best te handelen naar het kind toe.