Stemmetjes

De stemmetjes die kinderen in hun hoofd horen, worden in de medische wereld ‘auditieve hallucinaties’ genoemd. Auditief betekent het gehoor betreffende. Een hallucinatie is een zintuigelijke beleving die niet overeenkomt met wat er in werkelijkheid gebeurt, oftewel een waarneming waarbij de prikkel uit de buitenwereld ontbreekt. Vaak schrikken ouders hiervan, vooral omdat niet goed bekend is waarom kinderen stemmen horen.

De ouders van de tweeling Rick en Mats (6 jaar) melden Mats aan omdat hij stemmen hoort. Mats vertelt me dat hij last heeft van computerstemmetjes. Hij vraagt me of ik denk dat de stemmetjes weggaan. Ik zeg ja. Eerst vraag ik op welke momenten de stemmetjes er wel en niet zijn. Hij geeft aan dat ze er niet zijn tijdens het vrij spelen, maar wel in de klas. Ik vraag hem wat er vervelend aan is. Hij geeft aan dat ze willen dat hij stoute woorden zegt of gemene dingen doet, en maken dat hij niet kan opletten. Dat is lastig voor hem.

Moeder beschrijft Mats als een extraverte, zorgzame jongen die het goed wil doen. Volgens zijn moeder is hij van de tweeling de vriendelijkste. Rick draagt hem vaak dingen op die hij moet doen en als hij ze uitvoert, draait hij op voor de straf. Rick is veel introverter dan Mats. De achtergrondinformatie over de karakters van de tweeling neem ik mee in de begeleiding, hierdoor krijg ik zicht op de bron van zijn klacht.

Als een kind dingen moet doen voor iemand van wie hij houdt, terwijl hij er zelf niet achter staat, kan dat conflicterend zijn met zijn geweten. Vooral bij jonge kinderen zoals Mats is de scheidingslijn tussen fantasie en werkelijkheid nog flinterdun. Zo kan het kind ook een of meerdere fantasievriendjes hebben met een andere stem dan hijzelf. Mats is zo verbonden met zijn broer dat hij hem niks wil weigeren. Vanwege zijn vriendelijke aard ervaart hij hetgeen hem opdragen wordt als stout. Een andere stem biedt dan uitkomst.

Door de ik-sterkte van Mats te vergroten, loste het innerlijk conflict in hem op. Doordat hij zelfverzekerder werd, nam zijn persoonlijke kracht toe en werd hij op een heel natuurlijke manier weerbaarder naar zijn broer. De stemmen verdwenen.

Ook Neeltje (10) heeft last van de stem in haar, deze komt op als ze denkt dat ze iets verkeerd heeft gedaan. Ze is perfectionistisch van aard en heeft een laag zelfbeeld. Ze vertelt me dat ze buikpijn krijgt als ze niet doet wat de stem zegt. Bij Neeltje heeft de stem een andere werking dan bij Mats. Als ze gedachtes heeft waarvan ze vindt dat die niet mogen, heeft ze de neiging die gedachtes toe te schrijven aan iemand anders dan zichzelf. Het stemmetje werkt dan als een soort ‘belerend geweten’.

Neeltje let de lat hoog voor zichzelf, maar heeft ondertussen ook net als andere kinderen uitspattingen en maakt fouten. Dit conflicteert in haar en door de aanwezigheid van de stem wordt het een ‘levende’ werkelijkheid. In de therapie maak ik haar duidelijk en inzichtelijk dat niemand perfect hoeft te zijn, dus zij ook niet. Ze doet haar best en leert dingen juist door fouten te maken. Net als iedereen is ze zelf verantwoordelijk voor wat ze doet en mag ze met mildheid naar zichzelf kijken in de plaats van afbrekend. Door niet naar de stem te luisteren, is zij weer de baas over zichzelf.

*) Vanwege de waarborg van privacy van de cliënten is gekozen voor een fictieve namen.