Soms zit het probleem niet bij één persoon maar is het verweven in heel het gezin. Gezinstherapie kan dan nodig zijn. Hiervoor hoeft niet altijd het hele gezin betrokken te worden. Ik bied diverse therapievormen waarbij individuele therapie een hulpvraag aanpakt die het hele gezin betreft.

Miscommunicatie

Elke dag op nieuw ervaar je als gezin de negatieve dynamiek met elkaar. Je merkt dan dat je elkaar niet weet te bereiken in de communicatie, zelf steeds verkeerd begrepen wordt, elkaar eerder ziet vanuit verkeerde bedoelingen dan goede. 

Ook in samengestelde gezinnen is dit een veel gehoord probleem.

Probleemgedrag

Of dat een probleem zoals het steeds uit bed komen van één van de kinderen, bedplassen, claimgedrag, woede-uitbarstingen en druk gedrag heel het gezin beïnvloed. 

Relatieproblemen

Ook het elkaar als partners niet meer kunnen vinden, een scheiding overwegen of er middenin zitten kan een reden zijn tot het zoeken van hulp voor het gezin. 

Hieronder enkele therapievormen voor heel het gezin: 

Gesprekstherapie

Het is soms nodig om met iedereen in gesprek te gaan en met praktische oplossingen te komen. Deze oplossingen worden helder en visueel overgebracht in de communicatie. En regelmatig geëvalueerd op toepasbaarheid in het gezin en het bereiken van de gestelde doelen.

Soms is er meer nodig. Dan kan er heel effectief gewerkt worden met een opstelling op de diepere, onbewuste, familie-systemische laag. 

Dit gaat voorbij de gedragslaag of psychologische laag. Afhankelijk van de hulpvraag wordt gekozen voor een individuele (opvoed)opstelling of voor een opstelling met een ‘taal erbij’. 

Individuele (opvoed)opstelling

Er wordt gewerkt met vloertegels en de ouder of de jongere met wie de opstelling gedaan wordt komt met een (opvoed)vraag die nu speelt. Na een heldere intake waarin de hulpvraag bepaald wordt gaat het in de opstelling juist niet om veel woorden maar vooral om ervaren wat er gebeurd. 

De ouder of jongere staat op de eigen plek naar zijn eigen innerlijk ‘beeld’ in de opstelling. Hierdoor kan hij/zij de werking van de opstelling aan den lijve ervaren en er direct veranderingen ontstaan. Een individuele opstelling kan met speciale tools ook helder en inzichtelijk online gedaan worden via Zoom.

Een ‘Taal Erbij’

Een Taal Erbij is een methode die de innerlijk beleefde werkelijkheid visueel en daarmee bewust maakt. Door met poppetjes en ander materiaal te werken worden de relaties zichtbaar en toegankelijk als een bron voor groei en ontwikkeling. Pijnpunten en/of verlies worden in beeld gebracht en omgezet naar verlangens en wensen. Door deze in beeld te brengen wordt verwerking in gang gezet. Lichaamsgericht werken aan een blokkade die voelbaar wordt door het doen van deze therapie kan essentieel onderdeel zijn van de heling.

Het voordeel is dat jonge kinderen niet aanwezig zijn bij deze vormen van opstellingen. Zij blijven vrij van therapie, omdat vaak genoeg blijkt dat het werken met de ouder al voldoende effect sorteert.