Kinderen en jongeren zijn door hun leeftijd nog sterk afhankelijk van hun ouders. Samen vormen zij een gezinssysteem. Als er met een kind iets aan de hand is, heeft dit ook zijn invloed op de rest van het gezin: ouders, broers of zussen. Ouders betrek ik dan ook bij voorkeur altijd in de therapie. Dit doe ik door middel van oudercoaching aansluitend aan de sessie van het kind. Bij een hulpvraag van jonge kinderen tot 6 jaar bied ik oudercoaching. Bij jongeren worden ouders alleen betrokken als de jongere dat zelf ook wenselijk vindt.

Oudercoaching geeft ouders inzicht in het ontwikkelingsproces dat hun kind door de therapie doormaakt. Ouders krijgen concrete adviezen hoe ze thuis hun kind kunnen steunen in dit proces, wat het effect van de therapie positief beïnvloedt. Oudercoaching is niet hetzelfde als therapie voor ouders. Ouders worden door mij geholpen op een andere manier naar hun kind te kijken en soms ook naar zichzelf.

Door zowel met het kind als de ouders in contact te zijn, kan ik praktische tips geven waardoor de onderlinge communicatie in het gezin verbetert. Naast het betrekken van ouders in de therapie, kan het nodig zijn met school contact te hebben. Zeker als de problematiek zich ook daar afspeelt. Mijn ervaring leert dat dit goed werkt en dat het kind er veel voordeel van heeft.